Aerobik Centrum Brno

By • Úno 25th, 2009 • Category: Aerobik centra Jihomoravský kraj

Aerobik Centrum Brno typy lekcí

Lekce pro začínající

Lady aerobik, Balantes, Flexi-bar, Power yoga

Intenzivní zátěž

Aerobic Class, Step aerobik, Aerobik interval

Cvičení s důrazem na posílení „hlavního stabilizačního systému těla“

(tj. aby záda nebolela dnes ani v budoucnu)

Flexi-bar, Power Yogy, Bosu, Balantes

Aerobik Centrum Brno-Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi do tří let

Všechny lekce vedou kvalifikované zkušené lektorky. Děti cvičí společně s rodiči (prarodiči apod.), jejich spolupráce je nezbytná a při cvičení vždy klademe důraz na dobrovolnost ze strany dítěte. Vše je především formou hry tak, jak je pro děti přirozené. Využíváme říkadla, písně, pohybové hry, relaxační cvičení, různé náčiní (malé a velké míče, gym. kruhy, padák apod.). Cvičení v lekcích rozvíjí pohybové dovednosti dětí, zlepšuje se jejich koordinace, prostorová orientace atd. Nezanedbatelným aspektem je také rozvoj sociálních zkušeností, a to když se děti seznamují se s ostatními dětmi a dospělými, učí se s nimi spolupracovat, učí se přijímat a plnit pokyny jiného dospělého, než rodiče. Toto vše může ve velké míře usnadnit nástup dětí do mateřské školky.

Cvičení rodičů s dětmi od tří let – ČIPERKA

Lekce jsou určeny pro od 3 let. K tomu, co učíme děti do tří let přibývá ještě seznámení s nářadím, které využíváme v tělocvičně (lavičky, žebřiny, kruhy apod.) Cvičení v lekcích rozvíjí mimo jiné pohybové dovednosti dětí, zlepšuje se jejich koordinace, prostorová orientace, zlepšuje se síla, obratnost, učí se spolupráci s ostatními atd.

Aerobik Centrum Brno kontakt

Hana Toufarová
mobil: 602 934 997
e-mail: hana@acbrno.cz

Teta Táňa
mobil: 604 888 189
e-mail: tana.mikscheova@volny.cz

Více informací najdete na oficiální stránkách Aerobik Centrum Brno

Tagged as: , , ,

is
Email this author | All posts by

Leave a Reply